Dyżur Zarządu w każdy czwartek miesiąca, w godz. 11.00 - 13.00
tel. 16 673 2744, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Hołd za dotychczasowe działania należy złożyć: kol. Adamowi Palichowi, Albinowi Gorzelnikowi, Kazimierzowi Urbaniakowi, którzy trwając w swoim uporze doprowadzili do zwołania I-go Krajowego Zjazdu Związku, który odbył sie 6 maja 2000 roku w Szklarskiej Porębie - w Ośrodku Wypoczynkowym "Krasnoludek", należącym do Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu. Był to początek reaktywacji wielu kół w terenie, min. w Przemyślu, Nowym Sączu, Lubaniu, Świnoujściu, Koszalinie i Kłodzku.  W/w Koła działały wg. własnych zasad, bowiem istniejący Zarząd Główny nie wprowadził żadnych regulacji programowych.

W dniu 4 kwietnia 2003 roku zwołano pierwszy Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy, w którym uczestniczyli delegaci wszystkich istniejących organizacji oddziałowych. Związek stawiał sobie za cel szeroko rozumianą pomoc i obronę interesów środowiska emerytalnego Straży Granicznej. Zjazd stworzył możliwość podsumowania działalności w pierwszym okresie istnienia Związku: powołanie w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza nowej formacji - Straży Granicznej, stworzyło potrzebę utworzenia nowej organizacji zrzeszającej byłych funkcjonariuszy SG. Zarówno byli żołnierze WOP jak i funkcjonariusze SG w szczególny sposób związani byli z ochroną granic RP jak również ze środowiskiem, z którego sie wywodzą. Obrady Zjazdu pozwoliły wypracować Statut Związku - jako I akt prawny Związku Emerytów i Rencistów SG, regulujący strukturę Związku, zadania i jego cele. Wszystkie wykonane dotąd zadania nie należały do łatwych, bowiem bardzo opornie przebiegała współpraca na linii Związek - Komenda Główna SG, Komendanci Oddziałów, Naczelnicy Wydziałów Prezydialnych.

Podsumowując ten pierwszy okres działalności, należy stwierdzić, że pod względem organizacyjnym był to bardzo trudny moment w życiu Związku, nie mniej jednak podstawowe cele zostały osiągnięte.

W tym okresie Zarząd Główny brał czynny udział w pracy Ogólnopolskiego Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej. Celem w/w komitetu było śledzenie zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych, które dotyczyły m.in.:

  • przywrócenia płacowej zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych;
  • potwierdzenia braku ograniczeń dodatkowego zarobkowania zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, z grudnia 1999 r.;
  • wyłączenia najmłodszych funkcjonariuszy SG z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych;
  • przywrócenie kwoty emerytury do 100% podstawy wymiaru.

Ten szczytny cel w obronie interesów środowiska emerytalnego funkcjonariuszy SG, niestety utknął w szufladach Sejmu i nigdy nie ujrzał światła dziennego. Wiemy tylko tyle, że projekt pilotowany jest przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym naszym przedstawicielem jest kol. Janusz BORATYŃSKI z Warszawy.

Zarząd Główny w swoim sprawozdaniu przyznał się także do porażek, najważniejszymi były:

  • brak stworzenia oddziałów terenowych w Raciborzu, Krośnie Odrzańskim, Kłodzku, Chełmie, Gdańsku oraz w Warszawie;
  • brak decyzji określających wysokość składek członkowskich i stworzenie funduszu finansowego,
  • zaniechanie współpracy z NSZZ FSG.

W podsumowaniu Przewodniczący skierował słowa podziękowania do delegatów Zjazdu za zaangażowanie w pracy społecznej, a szczególne podziękowania trafiły do Komendanta Głównego SG – gen. bryg. Józefa KLIMOWICZA; Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG – ppłk Henryka MAJCHRZAKA oraz do Naczelnika Wydziału Prezydialnego BiOSG, za okazaną pomoc i wykazaną serdeczność w zorganizowaniu na ziemi przemyskiej Zjazdu Krajowego Emerytów i Rencistów SG.

zjazd

Ponadto podziękowania za zaangażowanie w działalność społeczną odebrali: Bogdan Surdy, Marian Mierzejewski, Marian Humieja, Józef Kraśko, Tadeusz Dobrowolski. Czteroletnia kadencja nowego Zarządu Głównego zakończyła się bez szczególnych osiągnięć. W zasadzie można powiedzieć, że były te lata zmarnowane, a odrobienie tego czasu w krótkim okresie wręcz niemożliwe. Tak więc Związek nasz w stagnacji, szczęśliwie dotrwał do II Zjazdu Emerytów i Rencistów SG w Bartkowej.

Zebrani delegaci w jednej części opowiadali się za rozwiązaniem Związku, inni zaś żywili nadzieje w wyborze nowych władz, upatrując w tym szansę reaktywowania podjętych wcześniej wysiłków i utrzymania w mocy stworzonych podwalin do dalszej działalności Związku. Przeciwnicy tej inicjatywy - o dziwo aktyw bieszczadzki pozostali w mniejszości. Większością głosów wybrano nowy Zarząd Główny Związku  Emerytów i Rencistów Straży Granicznej  którego prezesem został Jan Rutkowski. Z pozostałymi  informacjami  można się zapoznać  na stronie internetowej ZEiR SG - http://www.emeryci-sg.org.pl/historia

Po wprowadzonych zmianach w statucie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej powstała możliwość  zrzeszania się emerytów i rencistów SG i WOP w ramach Terenowych Organizacji Związkowych.

W dniu 15.12.2008 roku odbyło się zebranie byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej BiOSG, na którym podjęto jednogłośnie uchwałę o założeniu NSZZ  byłych FSG przy BiOSG oraz wybrano nowe władze Związku, ustalono program i wysokość składek członkowskich.

Od tego czasu w strukturach oddziałowego NSZZFSG rozpoczęła swoją działalność kolejna TOZ Emerytów i Rencistów NSZZFSG Koło Nr 1 w Przemyślu. Natomiast w roku 2010 rozpoczęły działalność kolejne dwie TOZ  Emerytów i Rencistów NSZZFSG Koło Nr 2 w Lubaczowie i Koło Nr 3 w Sanoku.

 

  

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej KLIK.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information