ZT NSZZ FSG Koło Nr 1 BiOSG w Przemyślu

Pismo ZŻWP - Możliwość przeliczenia emerytury

TK ODPOWIEDZIAŁ - NADAL NIE WIEMY NAJWAŻNIESZEGO

inf. ze strony FSSM RP

KOMENTARZ
do otrzymanej w dniu 13 czerwca 2018 r. odpowiedzi
Rzecznika Prasowego „Trybunału Konstytucyjnego” – Pana Roberta Lubańskiego
na Wniosek Prezydenta FSSM RP z 17 maja 2018 r. o udzielenie informacji publicznej

Przyznajemy, nasze obawy o termin, a nawet sam fakt udzielenia odpowiedzi na sformułowane przez nas pytania w zasadzie nie potwierdziły się. Odpowiedź otrzymaliśmy (prawie) w terminie. Co prawda określony w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 14 dniowy termin na udzielenie odpowiedzi upłynął 1 czerwca 2018 r., to w porównaniu do szeregu innych naszych wniosków, szczególnie tych kierowanych do MSWiA, reakcja Rzecznika Prasowego „TK” była relatywnie szybka. Nie będziemy więc małostkowi i uznamy, że od strony formalnej dochowano w tym zakresie staranności. Ale do rzeczy.

Przypomnijmy pytania, jakie zadaliśmy Pani Julii Przyłębskiej - Prezes „TK”:

Czy został już wyznaczony pięcioosobowy skład orzekający do rozpoznania pytań prawnych skierowanych, w trybie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, do Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z Konstytucją RP? Jeżeli tak, to prosimy o podanie jego imiennego składu.
Czy został już wyznaczonytermin rozpoznania ww. sprawy? Jeżeli tak, to prosimy o jego podanie. Jeżeli termin taki nie został jeszcze wyznaczony, to prosimy o informację kiedy zostanie wyznaczony? A także, jaki jest realny termin rozprawy?

Na pytanie pierwsze, dotyczące składu orzekającego, uzyskaliśmy odpowiedź oficjalną, o którą nam chodziło a jednocześnie pełną, potwierdzającą nasze wcześniejsze ustalenia bazujące na doniesieniach niektórych mediów, dotyczące także udziału dwóch dublerów w składzie. Tak więc wiemy już na pewno, że skład orzekający będzie następujący:

Julia Przyłębska - jako przewodnicząca,
Justyn Piskorski – sprawozdawca,
Leon Kieres – sędzia,
Stanisław Rymar – sędzia,
Jarosław Wyrembak – sędzia.

Wskazany wyżej skład, z dublerami, tj. Justynem Piskorskim i Jarosławem Wyrembakiem, spowoduje co najmniej wątpliwości co do ważności orzeczenia i każe po raz kolejny postawić pytanie o sens kierowania przez SO w Warszawie pytań prawych do „TK”. Dowiedzieliśmy się także, że termin rozprawy i ogłoszenia orzeczenia nie został jeszcze wyznaczony. A jak zostanie wyznaczony, to informację o tym możemy sobie znaleźć na wskazanej stronie internetowej „Trybunału”. Niestety, na tym kończą się odpowiedzi konkretne. Na pozostałe pytania odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Tak więc nie wiemy i prawdopodobnie w najbliższym czasie się nie dowiemy, kiedy zostanie on wyznaczony, ani też jaki może być realny (chociażby przybliżony) termin rozprawy, która ma przynieść odpowiedź na pytanie o zgodność niektórych przepisów ustawy represyjnej z Konstytucją RP.

Wnioski:

Nasze wystąpienie o udzielenie informacji publicznej i zawarte w nim pytania, a w szczególności ich uzasadnienie, zostały oparte o treść art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Adresat naszego wniosku nie może nie znać istoty prawa do sądu, którego właśnie jesteśmy pozbawiani i nie rozumieć skutków, jakie wynikają z informacji przedstawionej przez Rzecznika „TK”. Na pytanie o empatię Prezes J. Przyłębskiej i zrozumienie naszej sytuacji, bardziej w kategoriach praw człowieka niż procedur prawnych stosowanych przez „TK” , niech każdy z nas sam odpowie.

Reasumując, nasze sprawy z odwołań przeciwko Dyrektorowi ZER o wysokość emerytury lub renty policyjnej, które wpływają do Sądu Okręgowego w Warszawie, są sukcesywnie zawieszane. Stan ten trwać będzie do czasu odpowiedzi „TK” na pytania prawne tego Sądu. Kiedy to nastąpi wie tylko (a może i nie wie) Prezes „Trybunału”. A może wie ktoś inny?
W tej sytuacji musimy poważnie rozważyć możliwość skorzystania już teraz z jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Komisja Prawna FSSM

 

List byłego żandarma wojskowego do Rzecznika Praw Obywatelskich. "Staję dziś w obronie żołnierzy"

Źródło: wiadomości.onet.pl

Szanowny Pan

Dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Piszę do Pana, bo jest Pan ostatnim przedstawicielem państwa, któremu ufam. Szanuję Pana za odwagę i wysiłki w obronie zasad demokracji. Dziękuję za zaangażowanie w obronie krzywdzonych przez władzę. Jest Pan Rzecznikiem Praw Obywatelskich, praw wszystkich obywateli. Tylko Pan nie dzieli nas na tych lepszych i gorszych.

Czytaj więcej: List byłego żandarma wojskowego do Rzecznika Praw Obywatelskich. "Staję dziś w obronie żołnierzy"

O "ustawie dezubekizacyjnej" w Brukseli.

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl

Wysłuchanie publiczne w parlamencie europejskim.

- W latach 80. byłem represjonowany. W 1984 roku zostałem aresztowany za działalność opozycyjną. Jednak z wielu powodów jestem dziś tutaj z wami. Tzw. ustawa dezubekizacyjna uderza w wielu bohaterów wolnej Polski. Dlatego jestem tu i protestuję przeciwko łamaniu konstytucji, praw człowieka i honoru oficera polskiego! - mówił łamiącym się głosem były szef MSW, Henryk Majewski. W Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy obniżającej emerytury funkcjonariuszom, którzy zaczęli służbę przed 1989 rokiem.

  • Wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim zorganizowała Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych we współpracy z europosłami SLD;
  • Wzięli w niej udział także eurodeputowani z państw członkowskich UE;
  • Henryk Majewski: stworzono ustawę, która godzi w elementarne zasady państwa prawnego;
  • Tomasz Oklejak: ustawa nie bierze pod uwagę indywidualnych osiągnięć poszczególnych funkcjonariuszy;
  • Poruszającą historię opowiedział Wojciech Raczuk, który w PRL-u służył w wydziale kryminalnym;
  • Porucznik Raczuk: Leżałem na ziemi, po chwili podniosłem się i zobaczyły jak leje się ze mnie krew. Zacząłem prosić jeszcze o 10 minut życia.

Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie http://wiadomosci.onet.pl 

Czytaj więcej: O "ustawie dezubekizacyjnej" w Brukseli.

Konferencja: „Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce".

 

Represyjna ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r., która drastycznie obniżyła emerytury funkcjonariuszom służb mundurowych.

Miejsce: Parlament Europejski.

Czas: 28 lutego 2018 r., początek o g. 10.00.

Organizatorzy: europosłowie SLD z parlamentarnej frakcji Socialists and Democrats Group in the European Parliament: prof. Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka oraz Janusz Zemke. Ponadto Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Warszawie.

Goście: Do wysłuchania wystąpień i debaty zaproszeni zostali członkowie czterech komisji Parlamentu Europejskiego – LIBE (Wolności Obywatelskie), DROI (Prawa Człowieka), EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Socjalne) i JURI (Prawo).

Z Polski przyjedzie ponad 50-osobowa delegacja osób pokrzywdzonych ustawą, przedstawiciele FSSM z
Zdzisław Czarnecki, prezydentem związków i stowarzyszeń służb mundurowych wchodzących w skład Federacji, SLD, Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej z Andrzej Rozenek, Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentanci różnych instytucji europejskich i dziennikarze.

Transmisja: twitter.com/sldpoland - np. na urządzeniach mobilnych oglądaj za pomocą aplikacji Periscope

#NieZasłużyliśmy NiezaSŁUŻYLIŚMY


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej KLIK.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information