ZT NSZZ FSG Koło Nr 1 BiOSG w Przemyślu

"Dobra emerytura za dobrą służbę" - Konferencja w Sejmie RP

Inf. Cezary Okoczuk

W dniu 27.03.2017 r. w Warszawie na terenie Sejmu RP w sali im. Konstytucji 3-go Maja odbyła się Konferencja „Dobra emerytura za dobrą służbę” zorganizowana przez Posła Michała Kamińskiego – Unia Europejskich Demokratów z inicjatywy Leszka Sucholewskiego Prezesa Stowarzyszenia Byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego KGP.
W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

  • Elżbieta Bińczycka – Przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów;
  • Jerzy Meysztowicz - Poseł Partii .Nowoczesna;
  • Tomasz Oklejak – Naczelnik Wydz. ds. żołnierzy i funkcjonariuszy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
  • Katarzyna Piekarska – SLD.
W Konferencji w Sejmie wzięło udział ok. 180 emerytowanych mundurowych, reprezentujących Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu.
 
Obejrzyj konferencję z Sejmu RP ->> https://www.youtube.com/watch?v=QmicJFaeRG8
 

Czytaj więcej: "Dobra emerytura za dobrą służbę" - Konferencja w Sejmie RP

Centrum Ochrony Prawnej CDO24

Informuję, że w dniu 16.03.2017 r. w siedzibie Koła Nr 1 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Centrum Ochrony Prawnej CDO24, która jest firmą o ugruntowanej pozycji na rynku, świadczącą od 2009 profesjonalną i fachową ochronę prawną w szeroko pojętym segmencie usług doradczo-prawniczych. Departament Prawny CDO24 tworzą doświadczeni adwokaci, radcy prawni, doktoranci, wykładowcy, aplikanci radcowscy i adwokaccy oraz prawnicy.
Przedstawiciel CDO24 przedstawił interesującą ofertę pomocy prawnej w prowadzeniu spraw dotyczących Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy ...

Po przystąpieniu do programu Twoja Ochrona Prawna CDO24 (roczny koszt 50 zł), każdy otrzymuje imienną kartę CDO24, która daje możliwość korzystania z usług CDO24. Dzięki temu osoby objęte ochroną prawną CDO24 będą mogły uzyskiwać informacje prawne poprzez infolinię prawną CDO24 bez konieczności osobistego stawiennictwa i ponoszenia dodatkowych kosztów. Należy pamiętać, że w przypadku podjęcia działań i uzyskania odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego, dodatkowym wynagrodzeniem CDO24 będzie 15% (piętnaście procent) otrzymanych świadczeń pieniężnych.

Umowa o współpracy z CDO24 podpisana jest przez Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy BiOSG w Przemyślu.
Zapisy i wpłaty można dokonać w siedzibie Koła nr 1 w dniu 23.03.2017 r. (czwartek).

Oferta CDO24 - strona 1 , strona 2

Przewodniczący ZT NSZZ FSG Koło Nr 1
Cezary Okoczuk

Pisma Prezydenta FSSM RP w obronie emerytów i rencistów mundurowych

13 marca 2017
p.o. Rzecznik ZEiRSG - Jerzy Jankowski

Szanowni emeryci i renciści Straży Granicznej!

W okresie procedowania nad ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r., obniżającą w sposób radykalny emerytury i renty policyjne – w tym również części b. funkcjonariuszom SG – Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP podejmowała szereg działań w celu niedopuszczenia do uchwalenia tej ustawy lub ograniczenia drastyczności jej zapisów. Działania te były opisywane na naszej stronie internetowej. Niestety, ustawa ta została przez Sejm uchwalona (w wątpliwym trybie proceduralnym) i następnie podpisana bez żadnej refleksji przez Prezydenta RP. W związku z tym Federacja zintensyfikowała swoje kolejne poczynania, koncentrując się na prawnych aspektach zmierzających do zaskarżenia ustawy, przygotowania sądowej ścieżki postępowania odwoławczego od decyzji ZER MSWiA oraz zorganizowania w miarę możliwości działań pomocowych dla przyszłych poszkodowanych tą ustawą.

W załączeniu  zamieszczamy skany niepublikowanych dotąd niektórych pism Prezydenta Federacji, wysłanych w większości już po uchwaleniu i podpisaniu ustawy represyjnej  >> pobierz

Ustawa represyjna - analiza art. 8a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

Poniżej zamieszczamy analizę art. 8a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r., która została zamieszczona na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP (http://www.fssm.pl).

W załączeniu również:

  • Uwagi Sądu Najwyższego do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy... z dnia 9 grudnia 2016 r.  >> pobierz;
  • Opinia prawda kancelarii Widacki  >> pobierz;

 

Analiza Art. 8a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

„Art. 8a. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze 

względu na: 

1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz

2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., wszczególności z narażeniem zdrowia i życia. 

Czytaj więcej: Ustawa represyjna - analiza art. 8a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.

Stanowisko Komendantów Głównych, Generałow i Admirałów SG

Napisane: 03 marzec 2017.

Pan Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowny Panie Ministrze,

jako byli komendanci główni, generałowie i admirałowie Straży Granicznej, w imieniu funkcjonariuszy pełniących w przeszłości służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza, a następnie w Straży Granicznej, występujemy do Pana Ministra o zastosowanie art. 8a ust. 1 Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, wobec osób które zostaną nią objęte tylko dlatego, że pracowały w przeszłości w strukturach podległych Zarządowi Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza bądź Zarządowi Kontroli Ruchu Granicznego.

Czytaj więcej: Stanowisko Komendantów Głównych, Generałow i Admirałów SG


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej KLIK.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information