ZT NSZZ FSG Koło Nr 1 BiOSG w Przemyślu

Ważna informacja dla represjonowanych emerytów mundurowych spłacających kredyty mieszkaniowe

Podjęta pośpiesznie, z pogwałceniem wszelkich zasad i reguł państwa prawa USTAWA REPRESYJNA, oprócz pozbawienia emerytów mundurowych środków materialnych na zaspokajanie bieżącej egzystencji spowodowała, że nie z własnej woli stali się oni nagle niewypłacalnymi dłużnikami. W wielu przypadkach, po spłaceniu raty kredytu mieszkaniowego REPRESJONOWANEMU EMERYTOWI MUNDUROWEMU posiadającemu taki kredyt, zabraknie środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Czytaj więcej: Ważna informacja dla represjonowanych emerytów mundurowych spłacających kredyty mieszkaniowe

Niekonstytucyjność ustawy dezubekizacyjnej

Opinia pochodzi z profilu: Adw. Jarosław Kaczyński LegalPartners Kancelaria Adwokacka

https://www.facebook.com/LegalPartners.

Analizując ustawę dezubekizacyjną należy wskazać iż jest ona niekonstytucyjna w kliku aspektach.

W pierwszej kolejności ustawa ta łamie zasadę trójpodziału władzy, gdyż Ustawodawca wchodzi w kompetencję Sądów powszechnych i ocenia służbę zbiorowo wszystkich funkcjonariuszy. Takie działanie łamie również konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego, gdyż jest działaniem w ramach odpowiedzialności zbiorowej, naruszające wcześniejszą umowę społeczną, zgodnie z którą osoby przystępujące do służby i wykonujące ją w sposób rzetelny miały otrzymać godziwą emeryturę. Pamiętajmy, że często są to osoby, które były wielokrotnie odznaczane za swoją służbę i oceniane bardzo pozytywnie przez przełożonych oraz przez polityków, także z aktualnej ekipy rządzącej. Ustawa ta łamie również zasadę równości wobec prawa, gdyż inaczej traktuje funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych w 1990 roku oraz tych, którzy dopiero wtedy przystąpili do służby (i często byli szkoleni przez swoich starszych, utytułowanych kolegów). Nie można również zapomnieć o zasadzie ochrony praw nabytych – każdy z poszkodowanych tą ustawą swoją ciężką pracą, służbą wypracował należne świadczenia emerytalne. Teraz są one im zabierane.

Czytaj więcej: Niekonstytucyjność ustawy dezubekizacyjnej

Pismo w sprawie kroków prawnych po otrzymaniu decyzji ZER

Szanowni Państwo publikujemy poniżej odpowiedź Pani Prezes Sądu Najwyższego Prof. M. Gersdorf na pismo jednego z naszych kolegów odnośnie kolejnych kroków prawnych po otrzymaniu decyzji ZER - PROSIMY O UDOSTĘPNIANIE!:

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Szanowny Panie

w odpowiedzi na Pana pismo, zawierające prośbę o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270, dalej jako „ustawa nowelizująca"), uprzejmie informuję, że podobne regulacje prawne były już przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Czytaj więcej: Pismo w sprawie kroków prawnych po otrzymaniu decyzji ZER

Przydatne informacje w związku z ustawą obniżającą emerytury

Szanowni Koledzy!

Informuję , że pod adresem internetowym: http://igiifp.xp3.biz/index.html  zawarte są informacje szczególnie przydatne dla poszkodowanych ustawą obniżającą emerytury i renty policyjne, czyli też emerytów SG. Strona może się przydać również dla przyszłych poszkodowanych czyli żołnierzy WOP, kiedy zostanie uchwalona ustawa obniżająca emerytury wojskowe.

Serdecznie pozdrawiam
Cezary OKOCZUK

Informacja ze spotkania Koła Nr 1 w dniu 26.01.2017 r.

W dniu 26.01.2017 r. odbyło się spotkanie członków Koła  Nr 1 w sprawie podjęcia dalszych kroków przeciwdziałających skutkom uchwalonej Ustawy z dnia 16 grudnia 206 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji … .
Ustalono, że będziemy popierać działania Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych RP w tym zakresie.
Ponadto, proponujemy wpłatę kwoty 50 zł na utworzone przez FSSM odrębne konto w banku Pekao S.A. pod nazwą „DAROWIZNY”  o numerze: 13 1240 6074 1111 0010 7162 7880,
adres: FSSM
          ul. Marszałkowska 115 p. 368d
          00-102 Warszawa

w tytule wpłaty proszę wpisać „Darowizny”.

Środki te będą wykorzystywane tylko na następujące cele: opinie prawne, wzory dokumentów procesowych, publikacje prasowe oraz materiały propagandowe. FSSM RP będzie informowała o stanie tego konta i poniesionych wydatkach.


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej KLIK.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information